แม่ธนาธร ตอกกลับ ปารีณา ส่งคนชี้เขตที่ดินราชบุรี ยินดียกคืนหลวง 500 ไร่

แม่ธนาธร ตอกกลับ ปารีณา ส่งคนชี้เขตที่ดินราชบุรี ยินดียกคืนหลวง 500 ไร่
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

(4 ธ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประเด็นปัญหาที่ดินของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลังจากที่ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ออกมาเคลื่อนไหวระบุว่า ที่ดิน 500 ไร่ ของนางสมพรเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองไม่ใช่ นส.3 ก หรือ นส.3 ว่า แต่เป็นที่ดินประเภท ภบฏ 5 และ นส.2 ไม่สามารถซื้อขายได้ ไม่สามารถครอบครองได้ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

และมีชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอจอมบึง พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องขอคืนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 500 ไร่ เพราะที่ผ่านมามีบุคคลอ้างเป็นตัวแทนของสมพร พร้อมอ้างสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งที่เป็นป่าที่ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ ว่าขอให้ช่วยเรียกคืนที่ดิน 500 ไร่จากทั้งหมดกว่า 3,000 ไร่ของสมพร ที่ซื้อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งเมื่อปี 2534

ความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ส่งตัวแทนโดนทำหนังสื่อมอบอำนาจให้นางสาวอรสา เศรษฐปราโมทย์ ร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่เป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งในท้ายหนังสือยังระบุว่า นางสมพรได้มอบอำนาจให้เสมือนกับที่ตนเองได้กระทำด้วยตนเอง พร้อมลงลายเซ็นผู้มอบอำนาจคือนางสมพร และมีพยานร่วมอีก 2 ราย โดยที่นางสาวอรสา เศรษฐปราโมทย์ ผู้ได้รับมอบอำนาจได้นำหนังสือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยมีนายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการป่าไม้ จ.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นได้เดินทางไปพร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ไทยทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่ 14 ต.รางบัว เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และที่ดิน อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี เข้าไปยังที่ดินดังกล่าวเพื่อชี้แนวเขตในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส หมู่ 14 ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 4351/2562 ที่ให้ตรวจสอบชี้เขตที่ดินที่ครอบครองอย่างถูกต้องและลดความขัดแย้ง

นางสาวอรสา เศรษฐปราโมทย์ กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจำนวน 3,500 ไร่ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ ภ.บ.ท. ตั้งแต่ครอบครองมาก็ประมาณ 20 กว่าปี เราไม่เคยไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เลย ปรากฏว่าที่ดินส่วนหนึ่งที่เรามีเอกสารสิทธิ์ ที่ทางชุมชนต้องการเอาของเราไปทำป่าชุมชนทางเรายินดียกให้ บริจาคให้ โดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างทุกประการ เรายินดีมอบให้กับภาครัฐเพื่อนำไปทำป่าชุมชนที่เกิดประโยชน์

โดยที่ดินที่นางสมพรซื้อมาเป็นการซื้อในลักษณะเหมารวมหรือเรียกกันว่าแบบเหมายกเข่งทั้งหมด ซื้อต่อมาจากบริษัทมิตรผล ตั้งแต่ปี 2534 และถือครองมาตลอด 28 ปี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,500 ไร่ ซึ่งขณะที่ซื้อมามีหลักฐานกรรมสิทธิ์หลายแบบ ทั้งที่เป็นโฉนดที่ดิน นส.3 ก, นส.3, นส.2 และ ภบท.5 ซึ่งในเอกสารสิทธิมีอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700-2,800 ไร่ นอกนั้นเป็น นส.2 กับ ภบท.5 (เป็นเอกสารการจับจอง) รวมทั้งหมด 3,500 ไร่ โดยมีครอบครัวที่อยู่เดิมของบริษัทมิตรผลอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว 2 ครอบครัวเป็นผู้ดูแลให้ทั้งหมดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา

นายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการป่าไม้ จ.ราชบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการชี้แนวเขตแล้ว จากนี้ก็จะนำไปทำข้อมูลและบันทึกความยินยอมของเจ้าของที่ที่มีความประสงค์ว่ายกพื้นที่ดังกล่าวคืนให้กับทางรัฐ จากนั้นก็จะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ เพื่อรอการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป วันนี้ทางตัวแทนของนางสมพร ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถือว่าเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากนี้จะได้ทำประกาศแนวเขต เพื่อดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนหมู่ 14 บ้านหนองน้ำใส ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ต่อไป