อุดรธานี คุมเข้ม 16 เครื่องเล่น ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง หวั่นซ้ำรอยที่ จ.ลพบุรี

อุดรธานี คุมเข้ม 16 เครื่องเล่น ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง หวั่นซ้ำรอยที่ จ.ลพบุรี
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง รักษาการปลัด จ.อุดรธานี นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมือง อุดรธานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และวิศวกร จากเทศบาลนครอุดรธานี เดินทางลงพื้นที่จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าง 1-12 ธันวาคมนี้ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความพร้อมของเครื่องเล่นในสวนสนุก หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ จ.ลพบุรี

นายวัชรินทร์ รักษาการปลัด จ.อุดรธานี พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบสวนสนุกที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก ที่เป็นเครื่องเล่นความเร็วต่ำ ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ และกลุ่มเครื่องเล่นสำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่ เป็นเครื่องเล่นที่มีความเร็ว ส่วนใหญ่เป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ทากาด้า, สไปเดอร์แมน, แอดเวนเจอร์, นาซ่า, ชิงช้าสวรรค์ และอื่นๆ ลักษณะการเล่นเป็นการหมุน เหวี่ยง และสูง 

วิศวกรของเทศบาลนครอุดรธานี ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาต นำเครื่องเล่นมาเปิดให้บริการ โดยมีเครื่องเล่นต้องขออนุญาต 16 รายการ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่ออนุญาต รวมทั้งการยึดฐานเครื่องเล่นกับพื้นดินให้แน่นหนา, จุดยึดเครื่องเล่นทุกจุดให้แน่นหนา และการควบคุมเครื่องเล่นอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี จะมาติดตามตรวจสอบเครื่องเล่นต่อเนื่อง จนหมดงานประจำปีที่จะมีการรื้อถอนออกไป

นายสุพจน์ แซ่ตัง ผู้ขออนุญาต ยืนยันว่า เครื่องเล่นสวนสนุกมีหลายราย รวมกันเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ เพิ่งเดินทางมาจาก จ.นครสวรรค์ เมื่อจบงานที่อุดรธานี จะเดินทางต่อไป จ.ร้อยเอ็ด แต่ละเครื่องเล่นมีทีมช่างดูแลเฉพาะ มีความเข้มงวดในการกำกับดูแล หากไม่สวมอุปกรณ์ Safety เครื่องเล่นจะไม่ทำงาน แต่ละปีจะออกรับงาน 6-7 เดือน เวลาที่เหลือก็จะบำรุงรักษาเครื่อง โดยมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุกับเครื่องเล่นตลอดปี 

“เราทำอาชีพนี้มาหลายสิบปี เราต้องรักษาชื่อเสียงไว้เต็มที่ โดยจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่การประกอบเครื่อง ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น ทดสอบจนมั่นใจจึงจะให้เล่น ทุกเช้าทีมงานจะตรวจเครื่องเล่น น็อตทุกตัวต้องยึดแน่นหนา เมื่อเกิดเหตุขึ้น จ.ลพบุรี ได้มีคำสั่งไปทุกเครื่องเล่น ให้ลดระดับการเล่นลงมาจากระดับ 5 มาเป็นระดับ 4 หรือ 3 , ตรวจสอบระบบเซฟตี้ , กวดขั้นเรื่องเด็กเล็ก และขั้นตอนเซฟตี้ก่อนเปิดเครื่อง”

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง รักษาการปลัด จ.อุดรธานี มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ทำแนวกั้นผู้ควบคุมเครื่อง , ผู้มาเล่นเครื่องเล่น และผู้มารอเล่น หรือผ่านไปมาบริเวณนั้นออกจากกัน ได้เน้นย้ำให้ทบทวนขั้นตอน และเข้มงวดกวดขันขั้นตอนนั้น ๆ รวมทั้งการซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด เข้าตรวจติดตามสวนสนุกเพิ่มเติม จากการที่เทศบาลนครอุดรธานี ทำตามอำนาจหน้าที่แล้ว