โรงเรียนในฮ่องกง กลับมาเปิดเรียน จนท.เตือน นร.คนไหนเอี่ยวประท้วง อาจโดนลงโทษ

โรงเรียนในฮ่องกง กลับมาเปิดเรียน จนท.เตือน นร.คนไหนเอี่ยวประท้วง อาจโดนลงโทษ
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (21 พ.ย.) เจ้าหน้าที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีนเตือนว่าอาจมีการลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิด เช่นการเจตนากีดขวางการปิดประตูของระบบรถไฟขนส่งมวลชน (MTR)

หยางรุ่นสยง (Kevin Yeung) เลขาธิการสำนักงานศึกษาธิการของฮ่องกง กล่าวในการแถลงสรุปต่อสื่อมวลชนว่ามีนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งขัดขวางการปิดประตูรถไฟใต้ดินและยืนกลางถนนเพื่อกีดขวางการจราจรในบางพื้นที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (20 พ.ย.)

พฤติกรรมเช่นนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ส่งผลกระทบต่อพลเมืองคนอื่นๆ และอาจถือว่าทำผิดกฎหมายฮ่องกงไปแล้วหยางกล่าว

เขาขอให้นักเรียนนักศึกษาดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น และยังขอให้พ่อแม่บอกกล่าวลูกไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย

หยางกล่าวว่าในกรณีที่พบว่านักเรียนนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดเช่นนี้ สำนักงานศึกษาธิการจะสนับสนุนให้โรงเรียนลงมือติดตามผลอย่างจริงจัง ลงโทษอย่างเหมาะสมตามกฎของโรงเรียน และขณะเดียวกันก็จัดการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนการกระทำผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง

เขาเน้นย้ำว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับเรียนหนังสือและไม่ควรจะใช้เป็นพื้นที่แสดงออกถึงการเรียกร้องทางการเมืองและส่งผลกระทบต่อการเรียนของผู้อื่น นักเรียนไม่ควรจะจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองหรือแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ทางการเมืองภายในโรงเรียน

และยังเป็นการไม่เหมาะสมหากนักเรียนสวมเครื่องแบบจะไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองนอกโรงเรียน เขาเสริม

นับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา (20 พ.ย.) โรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนพิเศษบางแห่งในฮ่องกงกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ในขณะที่โรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลและโงเรียนพิเศษอื่นๆ ยังคงปิดชั่วคราว

ทั้งนี้ โรงเรียนหลายแห่งในฮ่องกงเริ่มระงับการเรียนการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก่อน (14 พ.ย.) เนื่องจากผู้ก่อจลาจลทำให้การจราจรเป็นอัมพาต ทำลายรถโรงเรียนเสียหาย และคุกคามสถานศึกษา