สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เข้าเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 17.05 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงคอยรับเสด็จ ณ รถยนต์ที่นั่ง

จากนั้น เสด็จเข้าไปห้องทรงเฝ้า ทรงแลกเปลี่ยนของที่ระลึก ทรงฉายพระรูป ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาแล้วเสด็จกลับ