ทำดีต้องชม! "พะเยาโมเดล" ซีพีช่วยรับซื้อข้าวชาวบ้านกว่า 95%

ทำดีต้องชม! "พะเยาโมเดล" ซีพีช่วยรับซื้อข้าวชาวบ้านกว่า 95%
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันหลังคงไม่มีใครอยากเข้ามาช่วยภาครัฐในการส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืช พัฒนาคุณภาพ เมื่อซีพีมารับซื้อข้าวคุณภาพดี โดยซื้อตรงกับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านกว่า 95% ได้รับเงินสู่กระเป๋าโดยตรง

ซึ่งถือว่า "พะเยาโมเดล" ประสบความสำเร็จ แต่กลับมีการออกมาโวยวายผ่านสื่อ ล่าสุด เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ได้เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ประโยชน์มากกว่า 95% ขึ้นไป ส่วนอีก 5% ที่ไม่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ที่รับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อหวังเก็งกำไรไปขายให้ซีพีในราคาสูง ๆ

ด้านนายอำเภอกล่าวว่า พ่อค้าคนกลางมีการปลอมปนข้าวทั้งข้าวเหนียว ข้าวสวย ข้าวลีบ ข้าวเขียว เป็นข้าวที่ไม่ได้ขนาด ไม่มีคุณภาพ ข้าวจึงตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง ส่วนเกษตรกรขายให้สหกรณ์หรือบางคนก็ขายเขียวตั้งแต่ข้าวตั้งท้องจึงไม่ได้เดือดร้อน

เพราะที่เดือดร้อนจริง ๆ ในตอนนี้คือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ซึ่งไม่สามารถระบายข้าวที่ซื้อเก็งกำไรไว้ และโรงสีทุกแห่งรู้ว่าถ้าข้าวที่ไม่ได้ซื้อผ่านกลุ่มสหกรณ์ของชุมชน ก็คือข้าวของพ่อค้าคนกลางจึงปฏิเสธไม่รับซื้อ

จึงเป็นที่มาของปัญหาดังกล่าว ถามว่าซีพี ทำถูกต้องหรือไม่ ที่ไม่ซื้อข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ถูกผสมข้าวอื่นมาปน หากจะบังคับขายข้าวไม่มีคุณภาพที่เก็งกำไรโดยพ่อค้าคนกลาง แบบนี้ต่อไปเอกชนขนาดใหญ่คงไม่อยากมาเป็นแพะ ดังนั้น ยืนยันอีกครั้งว่า พะเยาโมเดล ชาวบ้านได้ประโยชน์แน่นอน