มติ ก.ต.สั่งย้ายผู้พิพากษา "คณากร" เมืองยะลา ไปประจำเชียงใหม่แทน

มติ ก.ต.สั่งย้ายผู้พิพากษา "คณากร" เมืองยะลา ไปประจำเชียงใหม่แทน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติที่ประชุม ก.ต. สั่งย้ายผู้พิพากษา "คณากร" ไปเชียงใหม่ พร้อมตั้งกรรมการสอบผิดวินัย ส่วนกรณียิงกันในอาคารศาลจังหวัดจันทบุรี ให้ตํารวจดู

สำนักงานศาลยุติธรรม รายงานผลประชุม ก.ต. ความคืบหน้ากรณี นายคณากร เพียรชนะ วันนี้ (18 พ.ย.) โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา โดยมี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ระบุว่า

วันนี้ที่ประชุม ก.ต. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ของคณะอนุกรรมการตุลาการวิสามัญแล้ว และมีมติตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายคณากร เพียรชนะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 มาตรา 68 คือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย

พร้อมทั้งมีมติให้นายคณากรไปช่วยทํางานชั่วคราวในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจร่างคําพิพากษาของภาค รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

สำหรับกรณีเหตุการณ์ยิงกันในอาคารศาลจังหวัดจันทบุรีนั้น ตนได้รายงานข้อเท็จจริงให้ที่ประชุม ก.ต. รับทราบว่า ในการดําเนินการทางวินัยแก่เจ้าพนักงานตํารวจประจําศาลเป็นอํานาจโดยตรงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัด

ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้น สํานักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือถึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้สั่งกําชับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจําอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด และได้เรียกให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรมและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว

ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สํานักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป