รู้จัก "ภาษีดอกหญ้า" ที่ "เอ๋ ปารีณา" ครอบครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่

รู้จัก "ภาษีดอกหญ้า" ที่ "เอ๋ ปารีณา" ครอบครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นข่าวโด่งดังและรอการตรวจสอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าการครอบครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ ส.ส.หญิงดาวเด่น "เอ๋-ปารีณา ไกรคุปต์" เป็นการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการหรือไม่

อีก 1-2 วัน คงชัดเจน แต่ในเบื้องต้นที่ ส.ส.ปารีณา ยืนยันคือ การเข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินกว่า 1,700 ไร่ เป็นการเข้าใช้สิทธิเพื่อทำมาหากิน โดยการเสีย "ภาษีดอกหญ้า" ไม่ใช่การยึดครองถือกรรมสิทธิ!!!

"ภาษีดอกหญ้า" คืออะไร ที่ดินที่ต้องเสียภาษีชนิดนี้ คือ ที่ดินอะไร และ มีสิทธิสามารถทำอะไรได้บ้างในที่ดินเหล่านี้?

การเสีย "ภาษีดอกหญ้า" คือ การเสียภาษีท้องถิ่นประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า "ภาษีบำรุงท้องที่" ซึ่งผู้เข้าใช้สิทธิทำประโยชน์ในที่ดินรกร้าง หรือ การเข้าถางป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน และเพื่อให้มีหลักฐานที่อ้างอิงจากการเข้าใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้น จึงมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการจ่ายภาษี ภ.บ.ท.5 เพื่ออ้างอิงถึงการครอบครองที่ดินดังกล่าว

ทั้งนี้ การจ่ายภาษีดอกหญ้า หรือ ภ.บ.ท.5 จึงเป็นเอกสารยืนยันการเข้าครองที่ดินเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่ใช่เอกสารสิทธิใดๆ เพราะไม่ได้ออกจากกรมที่ดินหรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีอำนาจในการออกเอกสารรับรองสิทธิ

ดังนั้น การเข้าไปใช้สิทธิในที่ว่างเปล่าเหล่านั้น จึงอาจเข้าไปถือสิทธิในที่ดินที่มีเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว หรือ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานรัฐ อย่างเช่นที่ราชพัสดุ หรือ ที่ของ ทหาร ที่ดินของ ส.ป.ก. ที่ดินของอุทยานฯ ที่ดินของกรมป่าไม้ เป็นต้น

แต่การเข้าไปใช้สิทธิเพื่อทำประโยชน์โดยการจ่ายภาษีดอกหญ้า หรือ ภ.บ.ท.5 นั้น อาจเกิดประโยชน์ในอนาคตก็ได้ หากที่ดินว่างเปล่าเหล่านั้นในอนาคตภาครัฐมีนโยบายให้ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 นำมาออกเอกสารสิทธิที่ดินเหล่านั้น

ส่วนเรื่องนโยบายจะมีหลักเกณฑ์ให้ใคร มีคุณสมบัติอย่างไร เป็นเรื่องที่ภาครัฐจะกำหนดรายละเอียดออกมา เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ครอบครองที่ดินว่างเปล่าโดยการเสียภาษีดอกหญ้า ผู้ครอบครองสามารถใช้ประโยชน์ทำกิน สร้างที่พักอาศัยได้ ตราบที่ผู้มีกรรมสิทธิ์เรียกคืน โดยผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ที่ทำกินหรือบ้านที่อยู่อาศัยนั้น เป็นสิทธิของผู้ครอบครอง แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดในพื้นที่ดังกล่าว

>> "ธรรมนัส" ไม่เครียด สอบ "ปารีณา" รุกป่า ส.ป.ก. 1,700 ไร่ ถึงเป็นคนในพรรคก็ยึดกฎหมาย