สปสช.อนุมัติสำรองเงิน 600 ล้านบาท ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติสำรองเงิน 600 ล้านบาท สนับสนุนนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 2 ล้านโด้ส เพื่อฉีดให้กับประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับวัคซีนพร้อมกับประชาชนทั่วโลก นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศมาใช้กับประชากรในกลุ่มเสี่ยงก่อน จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายในวงกว้างได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติสำรองงบประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากต่างประเทศจำนวน 2 ล้านโด้ส ดังนั้นในระยะอันใกล้นี้ จะมีการนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากต่างประเทศเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในไทยจำนวน 2 ล้านคน พร้อมกับประชาชนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้มาตรการการควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำได้เข้มแข็งและจะสามารถยุติการระบาดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้หยิบยกเรื่องการช่วยค่ารักษาให้แก่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ โดยให้ศึกษาตัวเลขผู้ป่วยที่ชัดเจนก่อนเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณต่อไป สำหรับมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยวัคซีนนั้น ขณะนี้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนตามสายพันธุ์ไวรัสชนิด A H1N1 ทั้งจากเชื้อที่มีชีวิตและปราศจากชีวิต จะมีการพัฒนาในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ส่วนไทยองค์การเภสัชกรรมได้รับสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก เร่ง พัฒนากระบวนการผลิต คาดจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้ภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด