"ประยุทธ์" เปิดประชุมอาเซียน โชว์สร้างสันติภาพ-ลั่นพัฒนาเศรษฐกิจ

"ประยุทธ์" เปิดประชุมอาเซียน โชว์สร้างสันติภาพ-ลั่นพัฒนาเศรษฐกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯ นำเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 อย่างเป็นทางการ บอกถือเป็นประชุมสำคัญที่จะสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอาเซียน ครั้งที่ 35 เป็นประธาน ซึ่งมีผู้นำจากหลากหลายชาติอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการรับมือความท้าทายกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการประชุมอาเซียนครั้งที่ผ่านมา ได้มีการวางแนวทางเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีความร่วมมือที่ต้องสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่จะสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับประชาคมโลก เพื่อร่วมมือร่วมใจ สานต่อผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34

พร้อมทั้งวางแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากความเป็นแกนกลางและจุดเด่นของภูมิภาคอาเซียนที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ และไม่เป็นศัตรูกับใคร เพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลก และสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยดำเนินการในสองแนวทาง คือ การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาว ไปพร้อมกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งสองมิตินี้ถือว่าเป็น สองด้านของเหรียญเดียวกัน ที่จะนำมาซึ่งภูมิภาคที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การสร้างภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ ต้องมุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของหลักการ 3M คือ การเคารพซึ่งกันและกัน ,การไว้เนื้อเชื่อใจ และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างกัน และต้องมุ่งวางรากฐานด้านกฎกติกา ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสำคัญที่ภูมิภาคอาเซียนมี ทั้งการนำหลักการสำคัญของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ที่สามารถนำมาใช้ในบริบทที่กว้างมากกว่าภูมิภาคอาเซียน และถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ต้อนรับ อัครภาคีของสนธิสัญญาฯ เพิ่มเติม สะท้อนให้เห็นถึงการที่ประเทศต่างๆ ยอมรับในหลักการพื้นฐานและกฎกติกาของการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค รวมไปถึงการมีกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการสร้างภูมิภาคที่มั่งคั่งและยั่งยืน ผ่านการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค( RCEP )ที่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จในปีนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ทั้ง SME และ เกษตรกร

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เชิญชวนทุกชาติ ร่วมมือ ร่วมใจ และจับมือกับหุ้นส่วนให้แน่นขึ้น เพื่อร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนที่จะสร้างภูมิภาคที่มีสันติภาพ มีเสถียรภาพ เพื่อวางรากฐานประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป