วช. เผยผลการวิจัย เลี้ยงปลาเสือตอด้วยกุ้งฝอยเป็น จะได้ปลาที่แข็งแรงและโตเร็วพร้อมต่อการขยายพันธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยผลการวิจัย แนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอ ให้ได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงและโตเร็ว ด้วยวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้อำนวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช. กล่าวในการสัมมนาแนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอว่า ปลาเสือตอ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความสวยงาม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีราคาสูง เคยสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 20 ล้านบาท แต่ปัจจุบันพบว่าได้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม จนส่งผลกระทบต่อแหล่งอาศัย อาหารและการขยายพันธุ์ ประกอบกับมีการจับปลาเสือตอเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ วช. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย แนวทางการจัดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นการวางไข่ปลาเสือตอ พบว่า การเลี้ยงปลาเสือตอที่ได้ผลดีที่สุด คือ การเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติและให้กุ้งฝอยตัวเป็นเป็นอาหาร เนื่องจากปลาเสือตอมีนิสัยไม่ว่ายน้ำหาอาหาร ซึ่งการเลี้ยงปลาเสือตอด้วยวิธีนี้จะได้ปลาที่โตเร็ว กินอาหารได้มากขึ้น ปลามีน้ำเชื้อและไข่ที่สมบูรณ์พร้อมต่อการขยายพันธุ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด