เด็กเปรูเสียชีวิตแล้วเกือบ 250 คน หลังเผชิญอากาศหนาวรุนแรงก่อนกำหนด 3 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กๆชาวเปรู 246 คน ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมและโรคติดเชื้ออื่นๆ หลังจากต้องเผชิญสภาพอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็ง ซึ่งมาถึงเร็วกว่าปีก่อนๆเกือบ 3 เดือน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกเป็นสาเหตุให้อากาศหนาวเย็นมากขึ้น และฤดูหนาวมาเร็วกว่าเดิม โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากเดิมฤดูหนาวจะมาเยือนในเดือนมิถุนายนของทุกปี อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบความเดือดร้อนได้เต็มที่แล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด