ปรับชุดอาชีวะ เสื้อช็อปสีเดียว

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เผยถึงความคืบหน้าการปรับเครื่องแบบนักศึกษา โดยใช้เครื่องแบบนักศึกษาและชุดปฏิบัติการ หรือเสื้อช็อปว่า เบื้องต้นเครื่องแบบนักศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหม่จะให้นักเรียนอาชีวะได้ออกแบบและส่งเข้าประกวด จากระเบียบเครื่องแบบนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยังเป็นการแก้ปัญหาที่มีผู้ปกครองร้องเรียนว่าสถานศึกษาบางแห่งบังคับให้ซื้อเครื่องแบบจากผู้ตัดรายใดรายหนึ่ง ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยจัดสรรเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักศึกษาไปจัดซื้อตามความสมัครใจ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาอาชีวะเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเสื้อช็อปที่ใช้ปฏิบัติการให้เป็นสีเดียวกันหมด เนื่องจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายมาก ดังนั้น สอศ.จะปรับให้เป็นแบบเดียวกันหมดทั่วประเทศ สัญลักษณ์ที่ปักอยู่บนเสื้อจะเป็นเครื่องหมายของ สอศ. ส่วนการเปลี่ยนชุดเครื่องแบบจะลดปัญหาการทะเลาะวิวาทหรือไม่นั้น ตนเห็นว่าเป็นเพียงการควบคุมและดูแลเด็กอาชีวะสังกัด สอศ.ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด