ผอ.สทศ.ระบุ การปรับปรุงกระดาษคำตอบรวมถึงเพิ่มข้อสอบในการสอบ GAT PAT จะเรียบร้อยทั้งหมดในการสอบเดือนต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระบุการปรับปรุงกระดาษคำตอบรวมถึงเพิ่มข้อสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT)จะเรียบร้อยทั้งหมดในการสอบเดือนตุลาคมนี้ นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดให้สอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สทศ.ได้ปรับปรุงในส่วนต่างๆของการสอบครั้งที่ 2 ที่มีขึ้นในวันที่ 11 -12 กรกฎาคมและ 18-19 กรกฎาคม 2552 นี้อาทิ การปรับปรุงกระดาษคำตอบให้มีความพร้อมให้กับนักเรียนมากขึ้น โดยมีชื่อ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่นั่งสอบ วันและเวลาอยู่บนหัวของกระดาษคำตอบ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเขียนหัวกระดาษผิด รวมถึงลดเวลาในการตรวจทาน และเมื่อตรวจข้อสอบด้วยเครื่องจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า นักเรียนขาดสอบจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ตรวจและประกาศผลสอบได้เร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนข้อสอบในบางวิชา เพื่อแก้ปัญญาการทำข้อสอบเร็วกว่าปกติ ซึ่งการสอบในครั้งนี้สามารถทำได้ในบางวิชา คือวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูเท่านั้น เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ออกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังไ้ด้เปลี่ยนกระดาษคำตอบในวิชา PAT ให้มาเป็นเหมือนกระดาษคำตอบของวิชา GAT ในส่วนที่หนึ่ง คือต้องรู้ว่าจะตอบอย่างไร ซึ่งหากใช้การเดา จะทำให้ผลสอบออกมาเป็นศูนย์ทันที ซึ่งในขณะนี้ทำได้บางวิชาเท่านั้น ขณะเดียวกันยังมีแนวคิดที่จะออกข้อสอบให้มีสีสันน่าสนใจด้วย