นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลจะเร่งดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่นให้เสร็จสิ้นทั่วประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีเปิดถนนไร้ฝุนสายแรกของประเทศ ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว พร้อมยืนยันรัฐบาลจะเร่งดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่นทั่วประเทศให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี ในการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ เมื่อช่วงบ่ายของลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแรกของประเทศ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยให้คำมั่นต่อประชาชนที่มาต้อนรับกว่า 2,000 คนว่า รัฐบาลจะดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่น หรือถนนลาดยางทั่วประเทศ รวมระยะทางประมาณ 7,200 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หรือในปี 2555 เพื่อยกระดับมาตรฐานถนน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของประเทศให้สอดรับกับการขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ ตลอดเส้นที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องผ่านถนนลูกรังกว่า 3 กิโลเมตร จากนั้น ได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านนายโสภณ ซารัมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปลูกยางพาราและปลูกอ้อยโรงงาน ในพื้นที่นาดอน อำเภอลำปลายมาศ