สธ. เตรียมนำตัวอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากรัสเซียมาตรวจวิเคราะห์เพื่อผลิตวัคซีนต้านไ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมนำตัวอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากรัสเซียมาตรวจวิเคราะห์เพื่อผลิตวัคซีนต้านไวรัส และตั้งแต่สัปดาห์หน้า จะให้บุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นายวิทยา แก้วภาราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ร่วมกับคณะทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดไวรัสวิทยาว่า กระทรวงสาธารณสุข จะออกมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มข้น พร้อมทั้ง เตรียมนำวัคซีนต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2 ล้านโดส จากองค์การอนามัยโลก มาใช้รักษาผู้ป่วยในเดือนตุลาคมนี้ และในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะนำตัวอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 จากรัสเซียมาตรวจวิเคราะห์เพื่อผลิตวัคซีนต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ในโรงงานต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รวมทั้ง จะปรับระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ด้วยการเชื่อมระบบของโรงพยาบาลเอกชน กับของรัฐ พร้อมเปิดช่องทางพิเศษ เช่น คลีนิคนอกเวลา ในการรักษาผู้ป่วย และการใช้มาตรการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวจำนวน 2 ล้านคนในประเทศ โดยจะให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้รับทราบและใช้เป็นหนังสือยืนยันทำการรักษากับแพทย์ที่ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ หากมีการติดเชื้อไข้หวัด 2009 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นายวิทยา กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุข จะให้บุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่มาตรการการปิดโรงเรียน จะปิดเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาก่อน เพื่อชะลอตัวเลขผู้ติดเชื้อ หากพบว่ามีการระบาดหรือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจพิจารณาปิดโรงเรียน รวมถึง ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และการจัดคอนเสิร์ตเพิ่มเติม