หมอยง ชื่อ ในปีหน้าไทยจะลดอัตรายอดผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เหลือเพียง 600 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อ ในปีหน้าไทยจะลดอัตรายอดผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เหลือเพียง 600 ราย นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในช่วงนี้ เป็นการระบาดตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนก หากมีการป้องกันอย่างเข้มงวดเชื่อว่า ในปี 2553 จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ได้ไม่เกิน 600 ราย จากที่คาดการณ์ในปีหน้าจะมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1,200 ราย