วันนัดพบแรงงานสุโขทัย ร่วมแรงร่วมใจให้คนไทยมีงานทำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จัดวันนัดพบแรงงานสุโขทัย ร่วมแรงร่วมใจให้คนไทยมีงานทำ วันนี้ (11 ก.ค.52) นายสุรีย์ จิระเสวี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันนัดพบแรงงานสุโขทัย ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ณ หอประชุมโรงเรียนกวางตง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้สถานประกอบการหลายแห่ง เลิกจ้าง ลดพนักงานทำให้มีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีสถานประกอบกิจการอีกหลายแห่ง ที่ยังขาดแคลนแรงงานตั้งแต่ระดับล่าง ถึงระดับมีฝีมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จึงได้ประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยในการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ต้องการทำงานในภูมิลำเนา เพื่ออยู่กับครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบกิจการต่างๆ ในการจัดงานในวันนี้ขึ้น โดยเปิดรับสมัครงานจากนายจ้างโดยตรง มีตำแหน่งงานว่างทั้งใน และต่างจังหวัด รวม 106 ตำแหน่ง 4,812 อัตรา เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนหางานที่จะได้รับการบรรจุงาน นอกจากการสมัครงานแล้ว ยังมีการสาธิตอาชีพอิสระ ตามโครงการมีงานทำ นำชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 6 อาชีพ เพื่อจุดประกายให้ผู้ยังหางานไม่ได้ ได้นำไปประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก กิจกรรมการลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ นิทรรศการอาชีพอิสระ และข่าวสารตลาดแรงงาน ซึ่งคาดว่างานในวันนี้ จะช่วยให้คนหางานได้มีงานทำ มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ได้มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา