เทศบาลนครนครสวรรค์ ออกฉีดน้ำทำความสะอาด ศูนย์ท่ารถ บขส. ป้องกันไข้หวัด 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ออกฉีดน้ำทำความสะอาดศูนย์ท่ารถ บขส. นครสวรรค์ ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 วันนี้ (11 ก.ค.) นายจิตตเกษม นิโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์ออกแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแก่ผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และยังสั่งการให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯ นำรถฉีดน้ำจำนวน 5 คัน มาช่วยกันฉีดน้ำทำความสะอาด ตามสถานีขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดฯ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จึงได้มาฉีดน้ำทำความสะอาดศูนย์ท่ารถ เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง ส่วนตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนั้น ได้สั่งการให้ล้างทำความสะอาดโรงเรียนทุกแห่งแล้ว