ศรีสะเกษผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โผล่ 5 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพัน์ใหม่ 2009 จำนวน 5 ราย แต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือได้รับเชื้อจากคนในพื้นที่ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน 5 ราย รักษาหายเป็นปกติแล้ว 3 ราย ส่วนอีก 2 ราย ยังต้องพักรักษาตัวที่อำเภอขุขันธ์และอำเภออุทุมพรพิสัย คาดว่าจะหายจากอาการป่วยได้ ทั้งนี้ เป็นการได้รับเชื้อมาจากต่างจังหวัด ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือได้รับเชื้อจากคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังในพื้นที่และค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 จะจัดส่งทีมสาธารณสุขออกแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แก่กลุ่มเโรงเรียนทุกแห่ง