นัทธียันวิธีถวายฎีกา-แจงล่ารายชื่อยังไม่เคยเกิดขึ้น

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าววันที่ 10 กรกฎาคมในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ถึงการเข้าพบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อหารือถึงการชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน ในการดำเนินการล่ารายชื่อประชาชน 1 ล้านรายชื่อ เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ได้มีการประสานขอข้อมูลระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษไปยังกรมราชทัณฑ์แล้ว การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนต้องรอดูการเคลื่อนไหวกลุ่มคนเสื้อแดงก่อนที่จะมีพิจารณาว่าจะใช้วิธีการและช่องทางทำความเข้าใจระเบียบดังกล่าวกับประชาชนอย่างไรต่อไป

ขณะที่นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ได้นำระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษส่งให้กระทรวงยุติธรรมตามที่ร้องขอแล้ว เป็นระเบียบการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 ที่ระบุว่า ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษจะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้และมาตรา 260 ที่ระบุว่า ผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นเรื่องราวต่อพัศดี หรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้วให้พัสดี หรือผู้บัญชาการเรือนจำออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวแล้วให้รีบส่งเรื่องนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีกรณีตัวอย่างเช่นที่กำลังมีการเรียกร้องกันอยู่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด