ทางด่วนโทลล์เวย์ดอนเมือง เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ในรอบ 5 ปี

ทางด่วนโทลล์เวย์ดอนเมือง เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ในรอบ 5 ปี
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ทางด่วนโทลล์เวย์ ดอนเมือง ประกาศปรับขึ้นราคาใหม่ ในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามบันทึกสัมปทานทางหลวง โดยราคามีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคมนี้

เว็บไซต์ โทลล์เวย์ ได้ประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางตามคู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับในรอบระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 22 ธันวาคมนี้

โดยรายละเอียด ค่าผ่านทางโทลล์เวย์ ราคาใหม่ ประกอบด้วย
ขาเข้า ช่วงดินแดง-ดอนเมือง
รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

ขาเข้า ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน
รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

ขาออก ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง
รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

ขาออก ช่วงดอนเมือง – ดินแดง
รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท
รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท