ขับไม่ดีอาจมีร่วง! ถนนไต่สู่ฟากฟ้ากลางดินแดนที่ราบสูงซินเจียง

ขับไม่ดีอาจมีร่วง! ถนนไต่สู่ฟากฟ้ากลางดินแดนที่ราบสูงซินเจียง
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวประเทศจีนรายงานว่า ภาพถนนสายยาวแสนคดเคี้ยวบนหุบเขาสูงชันของที่ราบสูงปามีร์ (Pamir Plateau) ในอำเภอปกครองตนเองถ่าเสินคู่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเส้นทางคมนาคมที่น่าอัศจรรย์อีกเส้นทางของประเทศจีน

ถนนสายดังกล่าวทอดตัวยาว 36 กิโลเมตร ณ ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลมากกว่า 4,200 เมตร โดยชาวบ้านท้องถิ่นได้ขนานนามถนนสายนี้ที่เปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมให้เป็น “ถนนกลางฟากฟ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง”