"สมัชชาคนจน" กดดันรัฐบาล ขอเจรจาเสมอหน้า หลังถูกเบี้ยวนัด

"สมัชชาคนจน" กดดันรัฐบาล ขอเจรจาเสมอหน้า หลังถูกเบี้ยวนัด
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มสมัชชาคนจนออกแถลงการณ์กดดันรัฐบาลขอเจรจาเสมอหน้า หลังถูกเบี้ยวนัดและยื้อเวลา

กลุ่มสมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์สมัชชาคนจนฉบับที่ 11 "เมื่อการแสดงความจริงใจไม่มีผล การกดดันก็ตามมา" ความว่า ใน 3 วันที่ผ่านมา เราได้แสดงความจริงใจต่อรัฐบาลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว และเราได้รับการตอบรับจากรัฐบาลด้วยดี โดยการนัดหมายให้มีการเจรจาในเช้าวันนี้ (21 ต.ค.)

แต่เมื่อหลังจากการที่เราได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 10 เรื่องรัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเสมอหน้าอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าทางรัฐบาลกลับยกเลิกนัดหมายการเจรจาในช่วงเช้าของวันนี้ (21 ต.ค.) และได้เปลี่ยนเวลาการเจรจาไปเป็นช่วงบ่าย ทำให้พวกเรารู้สึกผิดหวังกับทำทีของรัฐบาลที่ทำให้ดูเสมือนว่าไม่มีความจริงใจและความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา แต่กลับมีเจตนาที่จะยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆ

ในเมื่อการแสดงความจริงใจของพวกเรา ไม่ได้รับผลตอบรับไปในทางที่ดี เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในบริเวณนี้ไม่ได้รับความสะดวกอยู่บ้างพวกเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและพวกเราขอยืนยันว่าพวกเราต้องการให้รัฐบาลเปิดเจรจาอย่างเสมอหน้ากับพวกเราแต่รัฐบาลกลับผิดสัญญากับพวกเราเอง

ดังนั้นในวันนี้เราจะทำการกดดันจนกว่ารัฐบาลจะเปิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง