สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา พร้อมปิดการเรียนการสอน 15 วัน ตามมติ ครม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีปิดการเรียนการสอน 15 วัน แต่ไม่เชื่อว่าจะป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ พร้อมขอให้กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน และช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตราการตายให้น้อยลง นายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้สถาบันกวดวิชาปิดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 -28 กรกฎาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สถาบันกวดวิชาต่างๆ พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่มีประเด็นที่ไม่เห็นด้วย 2 ประการ คือ เชื่อว่าการปิดสถาบันกวดวิชาคงไม่สามารถลดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ลงได้ เพราะเด็กนักเรียนยังคงออกจากบ้านไปโรงเรียนตอนเช้า และกลับบ้านช่วงเย็น ซึ่งเป็นชีวิตตามวงจรเดิม และมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ตลอดเวลา และประเด็นที่ 2 คือ หากจะมีการปิดการเรียนการสอน 15 วัน ก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนในระบบ ที่สถานศึกษาใดพบการแพร่เชื้อก็ปิดเฉพาะสถานศึกษานั้น นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา กล่าวอีกว่า มาตรการที่ได้ผล กระทรวงสาธารณสุขควรจะรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ซึ่งจะลดโอกาสในการติดเชื้อ และตัดวงจรการแพร่ระบาดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการตายให้น้อยลง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ขณะนี้เชื่อว่าข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก ควรหาทางที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบข้อเท็จจริง