กศน.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "ลงแขกดำนฝ่าวิกฤตแรงงาน แก้ปัญหาต้นทุนค่าแรงดำนาสูง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "ลงแขกดำนาฝ่าวิกฤตแรงงาน เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นการลงแขกดำนา และแก้ปัญหาต้นทุนค่าแรงงานในการดำนาสูง นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฆ้องชัย เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์การศึกษานอกบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารนวัตกรรมอาชีพ ดังนั้น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-14.00 น. ทาง กศน.ฆ้องชัย จึงจัดกิจกรรม "ลงแขกดำนาฝ่าวิกฤตแรงงาน ขึ้นที่บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ 3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมทองถิ่นการลงแขกดำนา แก้ปัญหาค่าแรงงานในการดำนาที่มีราคาสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการเรียนรู้กลุ่ม "ห้องเรียนกลางทุ่ง ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลฆ้องชัยพัฒนา และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้