มาร์ครับผลสัมฤทธิ์การศึกษาเด็กไทย ตกต่ำน่าใจหาย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสและทิศทางของการศึกษาไทย ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาคณะครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า หลายคนในวงการศึกษาไทยพูดถึงสภาพปัญหาและพยายามแก้ไขมาหลายยุค จนบางครั้งรู้สึกท้อแท้หรือมองว่าปัญหาการศึกษาไทยใหญ่เกินกว่าที่บุคคลใด จะแก้ไขได้ แต่ตนขอยืนยันว่า รัฐบาลนี้มีนโยบายชัดเจนเรื่องการศึกษาว่า เป็นการลงทุนในคนที่คุ้มค่าและสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศกำลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจ หรือความขัดแย้งทางการเมือง ตนยังเน้นนโยายการศึกษาและติดตามดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด พยายามช่วยสนับสนุนการทำงานและสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายการศึกษาฟรี 15 ปีของรัฐบาล แม้ว่าเป็นปีแรกที่รัฐบาลดำเนินการนโยบายอย่างจริงจัง แต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่ตนเชื่อว่า เมื่อเรามีฐานข้อมูลจากปีการศึกษานี้ชัดเจนแล้ว ในปีต่อไป นโยบายดังกล่าวสามารถลงตัวและเดินหน้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนทราบดีว่าฐานะทางการเงินของประเทศมีข้อจำกัด

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เมื่อพูดถึงตัวเลขผลการทดสอบเด็กไทยในวิชาหลัก เห็นแล้วน่าใจหาย เพราะผลสำสัมฤทธิ์ลดต่ำลง อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศ จึงไม่สามารถละเลยได้ ทำให้เห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไทยครั้งใหญ่ รวมทั้งต้องยอมรับว่า ปัญหาการเมือง สังคม วัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้อง เป็นตัวสะท้อนว่า คนของเราไม่ได้รับการอบรมในหลายเรื่องให้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นปัญหาการทุจริต ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กวัยรุ่น น่าจะเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกว่าระบบการศึกษาไทยจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด