สสจ.ตรัง ขอความร่วมมือสื่อมวลชนรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือสื่อมวนชนในจังหวัด ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ฯ นายแพทย์สมนึก เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังและ นายแพทย์ สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา แพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง ได้พบกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูล รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดขณะนี้ นายแพทย์สาธิต กล่าวว่า การป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่นจะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ได้รณรงค์ปลูกฝังอุปนิสัยปลอดโรค คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน เวลาไอจามให้ใช้ผ้าสะอาดปิดปาก ปิดจมูก และล้างมือบ่อยๆ นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ส่วนผู้ที่ป่วยไม่ควรไปทำงานหรือไปโรงเรียน เพราะอาจทำให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ ////////