กทม.ขยายเวลาตรวจรักษา ให้คำปรึกษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 22.00 น. พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยในชุมชนแออัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยการเปิดช่องทางบริการเฉพาะแบบ One Stop Service ในโรงพยาบาลของ กทม.ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจะคัดแยกผู้ป่วยที่บ่งชี้มีอาการไข้หวัดออกจากผู้ป่วยรายอื่น และทำการตรวจรักษาให้เสร็จในจุดเดียว เพื่อป้องกันการแพร่กะจายเชื้อสู่ผู้ป่วยรายอื่นที่มีโรคประจำตัว อีกทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขชุมชน 72 แห่งของกทม. จะให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วย ในมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลสังกัด กทม. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ส่วนเวลา 16.0022.00 น. ทาง 50 สำนักงานเขตพื้นที่จะเปิดให้คำปรึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลชุมชนคอยให้บริการ รวมถึงจะส่งทีมเทศกิจ และ อปพร. ลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ชุมชนแออัด และหากตรวจพบจะจัดรถเทศกิจบริการรับส่งถึงโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทันที เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที และลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน แพทย์หญิงมาลินี กล่าวด้วยว่า จากที่กรุงเทพมหานคร จัดทีมพยาบาลและนักวิชาการแพทย์ประจำที่สายด่วน กทม. 1555 เพื่อให้บริการปรึกษาอาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งมีประชาชนสนใจ โทรสอบถามข้อมูลจำนวนมากนั้น กทม.จึงเห็นควรขยายเวลาเปิดสายด่วนต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถโทรสอบถามข้อมูล หรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง