พก.เดินหน้าจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่ 6 มุ่งเน้นปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่เด็กที่ได้รับการอุปการะจา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พก.) เดินหน้าจัดโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 6 มุ่งเน้นปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่เด็กที่ได้รับการอุปการะจากครอบครัวชาวต่างชาติ ชี้ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวเป็นเหตุเพิ่มยอดเด็กกำพร้า นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 25 กรกฎาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม โดยครอบครัวชาวต่างชาติ ได้เดินทางกลับมายังประเทศบ้านเกิด เพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย รวมถึงการติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวอุปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของศูนย์รับบุตรบุญธรรม ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะมีเด็กไทยพร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ รวมกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า ปัญหาการทอดทิ้งเด็กส่วนใหญ่ เกิดจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว โดยในปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 1,731 คน ส่วนสถิติการรับอุปการะเด็กมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2549 มีครอบครัวรับอุปการะเด็ก 202 คน แต่ในปีนี้ (พ.ศ.2552) นับตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้รับอุปการะเด็กเพียง 81 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด