รมต.วธ คุมเข้มร้านเกม อินเตอร์เน็ต ควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุมเข้มร้านเกม อินเตอร์เน็ต ควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่2009 พร้อมกำชับผู้ว่าราการจังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวหลังจากลงพื้นที่ตรวจดูร้านเกมในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรว่า จากที่พบผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ในร้านเกม จึงต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมดูแลตามร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้น โดยได้มีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ขอให้ผู้ประกอบการหมั่นดูแลทำความสะอาด คีย์บอร์ด เม้าส์ โต๊ะ และอุปกรณ์ภายในร้าน หากพบผู้มาใช้บริการที่เป็นไข้หวัดก็ไม่ควรให้บริการ