สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เร่งป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เร่งป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียน นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดเผยว่า โรงเรียนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ได้ง่าย เพราะถ้าหากเด็กนักเรียนติดเชื้อมาจากที่อื่น โอกาสที่แพร่เชื้อในโรงเรียนมีมาก ดังนั้นจึงได้สั่งการให้โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยการทำความสะอาดโรงเรียน แนะนำให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ ให้นักเรียนใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 20009