ศธ.เปิดโอกาสให้เด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 นำใบรับรองแพทย์มายืนยันเพื่อขอเลื่อนการสอบ GAT และ PA

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ เด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถนำใบรับรองแพทย์มายืนยัน เพื่อขอเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการได้ พร้อมยืนยันจะไม่มีการปิดภาคเรียนเร็วขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทำหนังสือ แจ้งไปยังโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนสอนภาษาในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่กว่า 1,232 แห่ง และแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานกับโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนสอนภาษาในต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 1,078 แห่ง ให้ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 13-28 กรกฎาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การการเตรียมเจลล้างมือ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การแจกหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขในพื้นที่ ถึงความจำเป็นในการปิดโรงเรียน ส่วนการปิดภาคเรียนเร็วขึ้นนั้น ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนภาคเรียนเร็วขึ้นแน่นอน ส่วนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) ที่จะมีการอสอบในวันที่ 11-12 กรกฎาคม และวันที่ 18-19 กรกฎาคมนี้ จะยังคงดำเนินการสอบต่อไป โดยไม่มีการเลื่อน แต่สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถนำใบรับรองแพทย์มายืนยัน โดยทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดสอบในรอบพิเศษให้ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆ ทาง สทศ.ยังคงยืนยันในหลักการเดิมคือ การคืนเงินค่าสมัครสอบให้และให้มาสอบในครั้งต่อไป