ผู้เข้าร่วมประชุมเอดส์ ไม่หวั่น ไข้หวัดฯ 2009 แม้จะมีการแจกหน้ากากป้องกันในห้องประชุม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุม แต่ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอีกหลายคนที่ไม่กลัวติดเชื้อ วันนี้(10/7/52)เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการตามกลยุทธที่ 3 ของอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ จำนวนกว่า 100 คน ที่โรงแรมอู่ทองอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด 2009 โดยทันทีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้แจกหน้ากากอนามัย ปรากฏว่ามีหลายคนสวมหน้ากากอนามัยทันที แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพราะรู้สึกเฉยๆ และไม่กลัวกับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ทั้งนี้การแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามการป้องกันและเฝ้าระวังเท่านั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม มีผู้ป่วยเฝ้าระวังสะสมรวม 42 คน และมีผู้ป่วยยืนยัน 13 คน ล่าสุดได้มีการประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้เร่งตรวจสอบประชาชนในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยหรือไม่ และเร่งรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันได้ทัน ///////////////////////////////////////// เสกสม แจ้งจิต ข่าว