จังหวัดระยองเตรียมพร้อมรับมือการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระยองเตรียมพร้อมรับมือการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง ได้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) จำนวน 15 ราย พบผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง 8 ราย อำเภอบ้านฉาง 4 ราย อำเภอบ้านค่าย 1 ราย อำเภอพัฒนานิคม 1 ราย อำเภอแกลง 1 ราย ผู้ป่วยมีอาการเป็นปกติแล้ว 15 ราย เป็นนักเรียน 12 ราย พนักงานบริษัท 3 ราย นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ กล่าวถึงกิจกรรมการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดระยองว่า ได้กำหนดตัวชี้วัด 2 ตัว คือ โรงเรียนทุกแห่งไม่มีผู้ป่วยมานั่งเรียน โรงงานทุกแห่งไม่มีผู้ป่วยไข้หวัดมาทำงาน โดยดำเนินการครอบคลุมทุกด้าน