สระแก้วพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 6 ราย ยังไม่พบระบาดในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สระแก้วพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 6 ราย ยังไม่พบระบาดในพื้นที่ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยของงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 พบว่ามีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค จำนวน 23 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันผลเป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 จำนวน 6 ราย ซึ่งส่วนใหญ่หายเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 23 รายได้รับการยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ที่พบระบาดในพื้นที่ ไม่ใช่สายพันธุ์ 2009 จำนวน 6 ราย และไม่พบเชื้อ 10 ราย อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจ 1 ราย และยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตในจังหวัดสระแก้ว สำหรับมาตรการป้องกันทาง่จังหวัดได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดช่องทางผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด 2009 และหลังจากการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่ อสม.ไปครบทุกอำเภอแล้ว อสม.จะทำหน้าที่เฝ้าระวังคนในชุมชน หากมีอาการที่น่าสงสัยก็จะได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังได้ทันที