ก.พ.ค. กำหนด 6 ยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุก สร้างบรรทัดฐานระบบคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดขึ้นจริ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ก.พ.ค. กำหนด 6 ยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุก สร้างบรรทัดฐานระบบคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดขึ้นจริง นางจรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ. นอกจากนี้จะมีการหารือถึงการปรับ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรมของไทยให้มีความเป็นสากลและเป็นที่พึ่งของข้าราชการได้อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด