พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังนี้ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.