จ.ตราด ชวนประชาชน เข้ารับบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เชิญชวนประชาชน เข้ารับบริการที่หลากหลายจากโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (10 ก.ค. 52) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดตราดจะนำหน่วยงานภาครัฐออกให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รับทราบความต้องการของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ที่หน้าเทศบาลตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ โดยมีหน่วยบริการที่หลากหลายให้บริการ อาทิ งานทะเบียนราษฎร์ งานส่งเสริมการเกษตร การรับบริการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น