กองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวยาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ. ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มคลี่คลายจากภาวะถดถอยอย่างช้าๆ ซึ่งนับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆ และต้องได้รับการสนับสนุนด้วยนโยบายต่างๆ ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟ. ได้ปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกว่า ปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะหดตัวร้อยละ 1.4 มากกว่าที่เคยประมาณการไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ระบุว่า จะหดตัวร้อยละ 1.3 แต่คาดว่าปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 มากกว่าที่เคยประมาณการไว้ที่ร้อยละ 1.9 อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศต้องดำเนินนโยบายส่งเสริมการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง.