รมว.วธ. เชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน และท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ว่า รู้สึกประทับใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีความสวยงามถือเป็นมรดกของประเทศที่ควรค่าก่การอนุรักษ์ หากจะให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวคงอยู่ยาวนาน ควรต้องมีการร่วมกันจากทุกภาคส่วนช่วยกันรักษา ซึ่งการจัดสัมมนา "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในวันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.52) จะเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนจะได้แสดงออกถึงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้คนไทยภาคภูมิใจในแหล่งโบราณสถานต่างๆ และควรศึกษาถึงประวัติความเป็นมา รวมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนพาลูกหลานท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์มรดกของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป