ม.เทคโนโลยีสุรนารี วางมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วางมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมประกาศปิดการเรียนการสอน 2 วัน หลังมีนักศึกษากลับจากช่วงวันหยุดยาว 5 วัน ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก วันนี้ (9 ก.ค.52) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ร.อ. นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงถึงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาร่วมกับหลายฝ่ายในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หลังจากวันหยุดยาว 5 วัน มีนักศึกษาที่เดินทางกลับมาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หลายคน โดยเฉพาะวันที่ 8 ก.ค. 52 มีนักศึกษาขอไปรักษาตัวถึง 19 คน และยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล 7 คน โดยมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน ในวันที่ 9 และ 10 ก.ค. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งที่ หอพัก โรงอาหาร อาคารเรียน และในการเดินทางเข้าหอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2552 อาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพักจะมีมาตรการสอบถามข้อมูล และตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นนักศึกษาทุกคน เพื่อคัดกรองการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ด้าน ร.อ.นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2552 มีการส่งตรวจเชื้อผู้ป่วย 93 คน พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 16 ราย และจนถึงวันที่ 9 ก.ค. มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ และยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 20 คน กระจายอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครราชสีมา ได้ระดมออกมาตรการการควบคุมเชิงรุกเน้นในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ร้านเกม โรงเรียนกวดวิชา และเมื่อมีผู้ป่วยต้องรีบรักษาตามมาตรการทันที โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยเชื้อ ยกเว้น การพบผู้ป่วยในแหล่งชุมชนใหม่