ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตในภูเก็ต จัดหาแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือให้บริการลูกค้าสำหรับทำความสะอาดอุป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตจังหวัดภูเก็ต เห็นด้วยกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยจัดหาแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือมาให้บริการลูกค้าสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวดุษฎี องค์เทียมศักดิ์ ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตและสถาบันกวดวิชาต่างๆ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยการให้ร้านอินเทอร์เน็ตปิดให้บริการชั่วคราวและให้สถาบันกวดวิชาปิดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์นั้น ในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันยังไม่ได้มีการประชุมหารือในส่วนของการปิดบริการ อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน โดยทางผู้ประกอบการได้จัดหาแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ มาให้บริการลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปในร้าน พร้อมกับคัดกรองเด็กและเยาวชน ที่จะเข้าไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือร้านเกม เชื่อว่า จะสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต และร้านเกม เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต โดยในบางชุมชน มีมากถึง 5-6 แห่งทีเดียว