กทม.เตรียมประชุมร่วมกับจังหวัดใกล้เคียง แก้ปัญหาน้ำท่วมขังกทม.และปริมณฑล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมประชุมร่วมกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยในวันพรุ่งนี้( 10 ก.ค.52) ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับน้ำเหนือในช่วงฤดูน้ำหลากที่กำลังจะถึง พร้อมกันนี้จะเร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการระบายน้ำสุวรรณภูมิ อาคารสะพานน้ำยกระดับที่มีคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับรูปตัวยูป้องกันกันตะกอนดินและป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงเข้าพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะลดการท่วมขัง และเพิ่มแหล่งสำรองน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนได้เป็นอย่างดี นายประกอบ กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดต้นน้ำ และจังหวัดปริมณฑล อย่างอ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จะร่วมประชุมใหญ่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในเขตกทม.และในพื้นที่ปริมณฑล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง