ก.เกษตรฯ มอบ ก.วิทย์ฯ ทำรายงานโครงการแปรรูปลำไยค้างสต็อคเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ก่อนเสนอ ครม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำรายงานโครงการแปรรูปลำไยค้างสต็อคเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีเผาทำลาย ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและทำลายลำไยอบแห้ง ที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำรายงานโครงการแปรรูปลำไยค้างสต็อคตั้งแต่ปี 2546-2547 ไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับวิธีการเผาทำลายและฝังกลบ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ้างเอกชนจัดทำร่างทีโออาร์ในการดำเนินการ โดยคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จก่อนให้กระทรวงเกษตรฯ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกวิธีการดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ส่วนความคืบหน้าการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกระทรวงเกษตรฯ ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น คงต้องรอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาก่อนว่าจะทำลายลำไยอบแห้งรูปแบบใดก่อนที่จะมีการลงนามร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะการนำลำไยอบแห้งไปทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งน่าจะเป็นผลดีกว่าเผาทำลายทิ้ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ ได้สรุปแนวทางการทำลายลำไยอบแห้งออกเป็น 3 รูปแบบ คือการบดแล้วนำไปทำลายด้วยการฝังกลบ การบดแล้วนำไปทำลายด้วยการเผา โดยงบประมาณที่ใช้ในการทำลายคาดว่าไม่เกิน 78 ล้านบาท ส่วนวิธีสุดท้ายนำไปทำเป็นพลังงานชีวมวล ด้วยการบดให้ละเอียดแล้วอัดเป็นแท่งตะเกียบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีเครื่องต้นแบบแล้ว 3 เครื่อง โดยวิธีนี้ใช้งบประมาณเพียง 60 ล้านบาทเท่านั้น