รองเลขา คปภ.ระบุ มาตรการคุ้มครองประกันภัยนักท่องเที่ยวจากเหตุการณ์จลาจล 6 เดือน สามารถเรียกความเชื่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุ มาตรการคุ้มครองประกันภัยนักท่องเที่ยวจากเหตุการณ์จลาจล 6 เดือน สามารถเรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวได้ นางคมคาย ธูสรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยกรณีเกิดจลาจลแล้ว 28 บริษัท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จ่ายเงินให้แก่สมาคมประกันภัยวินาศภัย แล้วจำนวน 131 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 จากวงเงินทั้งหมด 190 ล้านบาท ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์รับเงินชดเชยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ประทับตราเดินทางเข้าประเทศไทย และหลักฐานทางราชการ ที่แสดงว่าเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับความเสียหาย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินประกันให้ภายใน 7 วัน นางคมคาย กล่าวด้วยว่า บริษัทประกันภัยจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ส่วนมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2552 ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 6 ล้านคน หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,000-30,000 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ พร้อมทั้งเรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง