สพท.ตราด เรียกประชุมผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เรียกประชุมผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง สั่งคุมเข้ม เฝ้าระวังปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (9 ก.ค. 52) นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด ว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) หรือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถึงแม้ในสถานศึกษาจังหวัดตราดยังไม่พบนักเรียนติดเชื้อดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการสร้างกระแสในการรณรงค์ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดจึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งเฝ้าระวังปัญหา โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาในทุกชั้นเรียน หากพบว่าเด็กตรวจสอบเด็กนักเรียนในกรณีที่มีการขาดเรียนมากกว่า 3 คน/วัน ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนโรค หรือหากสังเกตอาการการเจ็บป่วยของนักเรียน หากพบนักเรียนมีไข้สูง ขอให้นักเรียนพักอยู่กับบ้านเพื่อดูอาการอย่างน้อย 7 วัน พร้อมขอให้ช่วยกันแนะนำการให้นักเรียนดูแลตนเอง ด้วยการรณรงค์กินอาหารที่ร้อนปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือ หรือหากพบการเจ็บป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกันนี้ยังขอให้สถานศึกษาหมั่นทำความสะอาดวัสดุ หรือพื้นผิวที่มีการหยิบใช้หรือสัมผัสร่วมกัน อาทิ ลูกบิดประตู ฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได หรือห้องน้ำภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาด สวมหน้ากากป้องกันโรคทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ในกรณีที่พบผู้ป่วยจากโรคนี้ในสถานศึกษา