สพท.ตราด ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเยี่ยม 1 ใน 5 ของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เผย การทำงานของ สพท.ตราด ทำให้ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเยี่ยม 1 ใน 5 ของประเทศ นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตราด ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเยี่ยม 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งมีการประเมินผลจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยดูจากผลการปฏิบัติงานในหลายด้าน เช่น การดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้งโรงเรียนขนาดเล็ก การใช้ชีวิตแบบบูณาการ ไม่จำกัดการศึกษาของเด็ก มีการสอนให้เด็กสามารถทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อน้อมนำปรัชญาตามพระราชดำริของในหลวง ในการปลูกฝังให้มีคุณธรรมประจำใจ ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ส่วนเด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดได้ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่จำเป็น โดยจัดกิจกรรมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสอบถามถึงปัญหาและให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ และเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง