เลขาฯกช. ระบุ สธ.ควรแจ้งในการปิดร.ร.ในสังกัด สช ให้ชัดเจน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุ กระทรวงสาธารณสุขควรแจ้งการปิดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการปิดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มาโดยตลอด แต่อยากขอความแน่นอนในการปิดเรียนเท่านั้นว่า จะปิดเรียนกี่วันหรือจะปิดในวันใดบ้าง เพราะการปิดเรียนจะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้จัดเอาไว้แล้ว ส่วนการขอความร่วมมือในการปิดสถาบันกวดวิชาเป็นจำนวน 2 สัปดาห์ ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข มีเพียงทราบข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้น ด้านนายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา เปิดเผยว่า ได้หารือกับสถาบันกวดวิชาต่างๆแล้วว่า ยินดีปิดสถาบันตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง มีเพียงการประสานงานจากผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการระวังป้องกันเท่านั้น ขณะเดียวกันสถาบันกวดวิชายังตกเป็นจำเลยทางสังคมว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อ ซึ่งทางสมาคมจะทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสถาบันกวดวิชาจริงหรือไม่ โดยกระทรวงสาธารณสุขควรหาวิธีป้องกันให้ครอบคลุมทุกสถานที่ที่มีอัตราการเสี่ยงในการแพร่ระบาด เพื่อตัดวงจรของการระบาดอย่างแท้จริง