วธ.จ.ตราด ขอความร่วมมือร้านเกมสอดส่องดูแลและป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัฒนธรรมจังหวัดตราด ขอความร่วมมือร้านเกมสอดส่องดูแลและป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่มีการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั่วประเทศนั้น และจุดที่มีการหวั่นวิตกว่าจะมีการแพร่ระบาดคือร้านเกมซึ่งจะมีเด็กนักเรียนไปเล่นนั้น เพื่อเป็นการป้องกันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านเกม/คาราโอเกะทุกร้านในจังหวัดตราด ในการช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันเชื้อโรคหวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยการทำความสะอาดและดูแลร้านให้ถูกสุขลักษณะ โดยให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรักษาความสะอาดภายในร้านอย่างเคร่งครัด ไม่ควรปัดฝุ่นแต่ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือผงซักฟอกละลายน้ำอ่อนทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมให้ผู้ใช้บริการล้างมือก่อนและหลังการใช้ฯ , จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และในกรณีที่มีผู้ป่วยหรือเป็นหวัด มาใช้บริการ ควรงดให้บริการแต่หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง