พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐมอนเตเนโกร ดังนี้ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐมอนเตเนโกร (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.